Dzialalnosc gospodarcza tacierzynski

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w krótkich obiektach, jak a w znaczących budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref pięknych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest utworzone w strukturze modułów i powszechnie przydatne w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Wielki jest pełnym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i jakość biegnąca razem z jej celem. Oznaczenia na nowoczesnych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że sytuacja wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie kwalifikuje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we każdych obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budów jest sprowadzenie wszystkich do pewnego wystąpienia w przypadku ewakuacji. Z tegoż czynnika powinny być dobra widoczne, ponieważ w oświetleniu ewakuacyjnym stosuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest młody pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary i wielka sprawność, duża moc także duża wartość luminacji.