Hodowla zwierzat w polsce

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i ma definicję konglomeratu tkanek, z których pierwszą jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za sam z prawdziwych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu jest już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych porcji energii. Prawdopodobnie doświadczenie na utrzymanie mięsa stanęło wtedy w terminie zlodowaceń, kiedy ciężko było objąć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się jednym z charakterystycznych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinie na aspekty przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo jest wtedy kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu kwalifikuje się świadome i celowe wyłączenie z naturalnej diety mięsa, w niniejszym dodatkowo ryb oraz owoców morza.

Weganizm ma najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, ale i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi zatem system bycia skojarzony z takimi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej zakłada się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi je mięsa z ostatnich tychże przyczyn, co w epoce lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży okres będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.