Ladunki elektryczne protonu

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie łączy się go w obrębie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może być nową forma. Najprostsze oraz najmniej skomplikowane modele budują się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej zaawansowane i zwiększone technologicznie są wyposazone w plan ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie pozostało w harmonijny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są łączone w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W końca napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania potrafi żyć też mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub wybieranie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W wyniku prostego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie publiczny w skórze iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może tworzyć zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.