Odpylanie grawitacyjne

System odpylania znajduje użycie w branżach przemysłu, poruszających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej dodatkowo w ciągach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przesuwające się cząstki o znacznie małych rozmiarach stanowią zagrożenie dla instytucji i dla zdrowia człowieka (część z nich ma oddziaływanie toksyczne), stąd też skuteczne systemy odpylania stanowią ważny element w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz poprawianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko również zapobiegać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym przybywa do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej zaś w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w pokrywie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w tryb oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie ważną myślą w porządkach odpylających stanowi ich szczelność - każda luka w sukcesie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Kolejnym elementem istotnym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.