Rozwoj firmy ang

Jesteśmy specjalni, że rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji zarówno wszystkich użytkowników korzystających bezpośrednio z własnych usług, a wtedy jednostek instalacyjnych, specjalistycznych sklepów, budowlanych oraz inwestorów, którzy są odbiorcami ostatecznymi.

Jesteśmy gotowi, że poszerzanie oferty handlowej, skracanie czasów dostaw, podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej oraz ciągłe doskonalenie poziomu obsługi klienta i wartości dostarczanych urządzeń gwarantuje osiągnięcie zaplanowanego celu.

Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby nasi klienci istnieli w całości zadowoleni i przekonani co do cen praktycznej i form świadczonych przez nas urządzeń.

Wentylator oznaczony napisem explosion proof to urządzenie przeciwwybuchowe prostokątne, zaprojektowane do książce w powierzchniach zagrożonych wybuchem, przystosowany do montażu w jakiejś ról w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Zbudowane z galwanizowanej blachy stalowej i zaopatrzone w klapę inspekcyjną, pozwolą na dostęp do silnika i wirnika bez potrzebie wymontowywania kanału wentylacyjnego.

Wentylatory promieniowe przeprowadzane są razem z międzynarodowym standardem ISO 9001. Stworzone do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami oraz wyrobiskami górniczymi. Wentylatory posiadają wirniki zbudowany ze stopów aluminium lub wirniki wykonane z blachy stalowej, samoczyszczące, pokrywane farbą proszkową. Bez względy na kategorię, wirniki wyważane zgodnie z ISO 1940-1. Obudowa prawdopodobnie żyć zespawana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor czarny. Obudowa posiada otwór inspekcyjny i drenażowy. Konstrukcja posiada detale stworzone z blachy mosiężnej, które zmniejszają ryzyko zaiskrzenia. Wirniki i obudowa zbudowane ze byliśmy galwanizowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej projektowane na życzenie.

Wentylatory dachowe są wykorzystywane do wentylacji wszystkiej i produkcyjnej w strefach zagrożonych wybuchem. Maszyny posiadają napęd bezpośredni, wirnik z łopatkami, które są pochylone do tyłu, zrobionymi ze zwykli galwanizowanej, z aluminiową piastą. Wentylatory zostały zaopatrzone w silnik trójfazowy, jaki jest dopasowany do praktyce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem