System informacyjny a informatyczny system zarzadzania

System komputerowy najczęściej rozumiany jest jako sposób, który wspomaga działanie przedsiębiorstwa. Spośród takich schematów możemy wyróżnić Business Process Management, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Enterprise Relationship Management, Material Requirements Planning oraz Supply Chain Management. System informatyczny potrafi stanowić szczególnie skomplikowany jak np. w przypadku systemów kontroli ruchów na lotniskach albo w przypadkach systemów bankowych czy związanych z zarządzaniem produkcją.

Za wyznacznik złożoności systemu informatycznego zalicza się ilość elementów, które ten system łączy oraz funkcji, które spełnia dzięki zastosowanemu oprogramowaniu. Tworzeniem systemów informatycznych poruszają się wyspecjalizowani inżynierzy. Proces ich przygotowywania jest rzeczą niezwykle skomplikowaną a że wymagać udziału wielu specjalistów także dużego pieniądza. Projektowanie systemu komputerowego jest też obarczone dużym ryzykiem straty połączonym z kursami jego utworzenia i czasem wymaganym do tego. Także może objawić się, iż w czasie procesu jego tworzenia na rynku pojawi się inny, konkurencyjny system. W myśleniu systemów informatycznych bierze się moduł oceny procesu wytwórczego znany jako CMM - Capability Maturity Model. Dzięki skomplikowanemu procesowi oceny ów moduł ocenia praktyki stosowane podczas pracy stylu i narzuca mu ocenę powiązaną ze zdyscyplinowaniem jego pozostawania. Ocena jest pięcio-skalowa zaś im wyższa, tymże szersze prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Systemy komputerowe za ważną pracę są robienie danych poprzez łączenie zbioru związanych z sobą elementów i wykorzystaniu wobec nich techniki komputerowej. Elementami systemów komputerowych są sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, ludzie, procedury oraz bazy wiedzy. Element sprzętowy systemów informatycznych gromadzi się z narzędzi do gromadzenia danych, komunikacji pomiędzy tymi narzędziami, komunikacji mężczyzn i komputerów, czujników, elementów wykonawczych oraz pozostałych.