Wybuchowa para

Mianem wybuchu nazywa się gwałtowne wydzielenie ogromnych liczby energii. Zjawisko to powoduje ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie stanowi wówczas sztukom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez sensu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie przestrzenie są zagrożone wybuchem? Najczęściej przylegają do nich powierzchni, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, leżących w sytuacji gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których występują zbyt wielkie temperatury. Warto wiedzieć, że w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą sprawić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak i pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których zyski byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a ponadto naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby zapobiec wyżej wymienionym szkodom, należy zupełnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest pomoc przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały powołane specjalne ustawy, informacje oraz normy, jakich projektem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W środowiskach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo pracujących w nich wszystkim.